تخفیف
dar-jostojoye-mana

در جست و جوی معنا: چگونه زندگی کنیم؟

25,000 تومان 22,500 تومان

اتمام فروش

Product Description

book-preview

 

«معنای زندگی چیست؟» پرسشی است که مدت ها نزد فیلسوفان غربی مهجور افتاده بود، اگرچه عموما آن را بیانگر دغدغه هایی می شمرند که بسیاری از افراد درباره ی زندگی، عموما، و زندگی خود، خصوصا، احساس می کنند. کتاب در جست و جوی معنا به دو موضوع عمده می پردازد: نخست، واقعیت هایی درباره ی زندگی، مانند مرگ و فقدان هدف نهایی و شیوع رنج، که ممکن است به نظر برسد زندگی را بی معنا می کنند. دوم، خود شکوفایی و اینکه چگونه و به چه معنا می تواند آرمانی رضایت بخش یا سازوار باشد. اسوالد هنفلینگ پاسخ ها و رویکردهای مختلفی را به این مسائل و موضوعات بر می رسد. آیا دین می تواند پاسخی به دست دهد؟ آیا اصلی بنیادین وجود دارد که برطبق آن بتوان ادعا کرد زندگی مقدس است؟ آیا زندگی ما باید برطبق امیال و در پی خوشبختی باشد؟ آیا چیستی ما را جایگاه مان در جامعه تعیین می کند؟ آیا تمسک به ماهیت انسانی را باید « دروغ باوری» شمرد و رد کرد؟

نویسنده

اسوالد هنفلینگ

مترجم

امیر حسین خداپرست و غزاله حجتی

محل نشر

تهران

ناشر

کرگدن

تاریخ نشر

چاپ دوم ۱۳۹۵

تعداد صفحه

288

فیپا

هنفلینگ، اسوالد، در جست و جوی معنا: چگونه زندگی کنیم؟، ترجمه امیر حسین خداپرست و غزاله حجتی، تهران، نشر کرگدن، چاپ دوم 1395، 288 صفحه.

شابک

9786009645251