پله پله تا ملاقات خدا

60,000 تومان

book-preview

 

پله پله تا ملاقات خدا، و این عنوان را از آن رو برای این نوشته برگزیده ام که خط سیر زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی معروف به مولوی را در سلوک روحانی تمام عمر او نشان می دهد. نوشته حاضر با نقل سوانح حیات مولانا بیشتر سرو کار دارد تا با نقد اندیشه و تعلیم او، و اگر بدین صورت که هست زندگینامه ای داستان گونه به نظر می آید نه از آن روست که نویسنده خواسته است بعمد چیزی از عنصر افسانه و خیال در آن بگنجاند بلکه از آن جهت است که این زندگی چنان با مألوفات حیات عادی مخصوصاً با زندگی در عصر و محیط و دنیای ما ناآشنا می نماید که ذهن خواننده از پیش خود به دورنمای این زندگی رنگ تخیل و افسانه می بخشد و بسیاری از جزئیات آن را جز از خلال افسانه و خیال قابل ادراک نمی یابد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عبدالحسین زرین کوب

محل نشر

تهران

ناشر

علمی

تاریخ نشر

چاپ سی ام 1389

تعداد صفحه

394

فیپا

زرین کوب، عبدالحسین، پله پله تا ملاقات خدا: درباره زندگی، اندیشه و سلوك مولانا جلال الدین رومی، تهران، انتشارات علمی، چاپ سی ام 1389، 394 صفحه.