ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اسی‌ گ‍زیده‌ ت‍وصیفی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لامی‌

30,000 تومان

book-preview

 

این اثر به منظور معرفی منابع و مآخذ درسی دانشجویان و دانش پژوهان رشته فلسفه و کلام اسلامی تهیه شده است. این اثر اولین کتابشناسی توصیفی تخصصی در این رشته است که همراه با چکیده نویسی ارائه می شود و در سه بخش کلام، فلسفه اسلامی و منطق بر اساس حروف الفبای عناوین تنظیم شده است. مبنای گزینش کتابهای توصیف شده علاوه بر مرجعیبت و ارزش علمی، مکتبی و تاریخی آنها، در دسترس قرار داشتن اثر برای عموم بوده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ت‍هیه‌ و ت‍ن‍ظیم‌ م‍لیح‍ه ‌ص‍اب‍ری‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی

محل نشر

تهران

ناشر

س‍م‍ت‌

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

141

فیپا

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اسی‌ گ‍زیده‌ ت‍وصیفی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لامی‌، ت‍هیه‌ و ت‍ن‍ظیم‌ م‍لیح‍ه ‌ص‍اب‍ری‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوین‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍انی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍