ش‍رح‌ و ت‍ع‍لیق‍ه‌ ص‍در ال‍م‍ت‍ال‍هین‌ ب‍ر ال‍هیات‌ ش‍ف‍ا شیخ‌ ال‍رئیس‌ اب‍و ع‍لی‌ ح‍سین‌ اب‍ن‌ سین‍ا

290,000 تومان

book-preview

توضیحات تکمیلی

نویسنده

صدرالدین محمد شیرازی ملاصدرا، تصحیح، تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی

محل نشر

تهران

ناشر

ب‍نیاد ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لامی‌ ص‍درا

تاریخ نشر

1382

تعداد جلد

2

تعداد صفحه

1932

فیپا

ملاص‍درا، ص‍درال‍دین‌ م‍ح‍م‍د ال‍شیرازی‌، ش‍رح‌ و ت‍ع‍لیق‍ه‌ ص‍درال‍م‍ت‍ال‍هین‌ ب‍ر ال‍هیات‌ ش‍ف‍ا شیخ‌ ال‍رئیس‌ اب‍وع‍لی‌ ح‍سین‌ اب‍ن‌سین‍ا، ت‍ص‍حیح‌، ت‍ح‍قیق‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍ج‍ف‍ق‍لی‌ ح‍بیبی‌، ت‍ه‍را