ش‍رحی‌ الاش‍ارات

book-preview

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ن‍صیرال‍دین‌ ال‍طوسی‌ و ف‍خ‍رال‍دین‌ ال‍رازی‌

محل نشر

قم

ناشر

م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آیه ‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظمی‌ ال‍م‍رع‍شی‌ ال‍ن‍ج‍فی‌

تاریخ نشر

1404 قمری

تعداد جلد

۲ جلد در یک‌ م‍ج‍ل‍د

فیپا

ن‍صیر ال‍دین‌ ال‍طوسی‌ و ف‍خ‍ر ال‍دین‌ ال‍رازی‌، ش‍رحی‌ الاش‍ارات، ق‍م، م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آیه ‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظمی‌ ال‍م‍رع‍شی‌ ال‍ن‍ج‍فی‌، ۱۴۰۴ قمری/۱۳۶۳ شمسی، ۲ جلد در یک‌ م‍ج‍ل‍د.