دین‌ شناسی‌

20,000 تومان

عقلانیت‌ دین‌، قلمرو دین‌، پلورالیسم‌ دینی‌ و دین‌ و پارادوکس‌ تقلید

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد حسین‌ زاده

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

120

فیپا

حسین‌ زاده، محمد، دین‌ شناسی‌: عقلانیت‌ دین‌، قلمرو دین‌، پلورالیسم‌ دینی‌ و دین‌ و پارادوکس‌ تقلید، ‌قم، مؤسسه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌، ۱۳88، ۱۲۰ صفحه.