درآمدی به الهیات نظام مند

20,000 تومان

این اثر در واقع چهار درس گفتار است که در آن خطوط اندیشه‏ های پانن برگ، یکی از الهی ‏دانان برجسته پروتستان تحت عنوان الهیات نظام ‏مند بیان شده است. وظیفه این الهیات این است که حقیقت انجیل و اعتقادات کلیسا را از اشکال ناپایدار زبان و اندیشه تمییز داده و آن حقایق را برای زمان خود تبیین کند. پانن برگ در ادامه آموزه خدا را به عنوان مثال مطرح کرده و چگونگی سازگاری و انسجام عناصر این آموزه را بیان می‏ کند. وی در فصل دوم به مشکلات خداشناسی مسیحی در عصر حاضر می‏ پردازد و معتقد است عالم الهیات نباید بر نظام فلسفی خاص تکیه کند بلکه باید با گفتگو به تبیین حقیقت آموزه خدا بپردازد. آموزه خلقت و مسیح ‏شناسی عنوان دو بحث بعدی کتاب است که با رویکرد نقد تاریخی بررسی شده ‏اند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ولفهارت پانن برگ

مترجم

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

محل نشر

قم

ناشر

انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

125

فیپا

پانن برگ، ولفهارت، درآمدی به الهیات نظام مند، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1386، 125 صفحه.

شابک

9789648090369