خدا در اندیشه فیلسوفان غرب

330,000 تومان

موضوع کتاب خدا در اندیشه فیلسوفان غرب، بررسی «مفهوم خدا» در فلسفه جدید غرب و اندیشه های فیلسوفان امروزی است. در این اثر ضمن بررسی مفهوم خدا به نکات مهم اندیشه های فلسفی فیلسوفان جدید غرب در این زمینه اشاره شده و اصول و ارکان تفکر آنان و هم چنین دیدگاه های الهی دانان مسیحی و رویکرد انتقادی نویسنده به این تفکرات منعکس گردیده است.
در بخش اول نویسنده به بررسی نسبت بین عقل و ایمان در اندیشه فلاسفه و متألهین مسیحی پرداخته و سپس دلایل وجود خدا از منظری عقلانی در اندیشه های آنان بررسی گردیده است، آن گاه وی به بررسی فهم جدید فلاسفه غرب از خدا پرداخته و چالش های موجود در زمینه الحاد فلاسفه جدید غرب و توهمی اندیشیدن آنان نسبت به خدا به نقد کشیده شده و انکار خداوند توسط برخی از آنان نیز مورد نقادی واقع شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

هانس کونگ

مترجم

حسن قنبری

محل نشر

قم

ناشر

انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ نشر

جلد اول 1396 و جلد دوم و سوم 1393

تعداد صفحه

1578

تعداد جلد

3

فیپا

کونگ، هانس، خدا در اندیشه فیلسوفان غرب، ترجمه حسن قنبری، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، جلد اول 1396 و جلد دوم و سوم 1393، جلد اول 668 صفحه و جلد دوم 352 صفحه و جلد سوم 558 صفحه.

شابک

9786006730202