ح‍ک‍م‍ت‌ خ‍اق‍انیه‌

34,000 تومان

book-preview

 

ش‍ام‍ل‌ یک‌ دوره‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر م‍ن‍طق‌، طبیعیات‌ و ال‍هیات‌

محمد بن تاج الدین حسن بن محمد اصفهانی مشهور به فاضل هندی از فقهای نامدار اواخر عهد صفوی بود که به گفته صاحب جواهر ” اگر وی نبودی دانش پر بار فقه به ایران منتقل نمی شد” . علی رغم اشتهار او در فقه، در دانشهای عقلی نیز تبحّری خاص داشت. اثر حاضر حکمت خاقانیه در واقع دوره مختصری است در حکمت مشأ شامل: منطق، طبیعیات و الهیات. آنچه بر اهمیّت این کتاب می افزاید افزون بر نثر روان، ایجاز و تبویب منطقی، ابداعات و نوآوری هایی است که در تقریر، تبین و تقسیمات مباحث منطقی، نظریات و براهین خاصّ فلسفی ارائه کرده و مخاطبان را به تأمل و بازنگری دوباره واداشته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ف‍اض‍ل‌ ه‍ن‍دی، م‍ق‍دم‍ه‌ غ‍لام‍ح‍سین‌ اب‍راهیمی‌ دین‍انی

محل نشر

تهران

ناشر

آین‍ه‌ میراث‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر میراث ‌م‍ک‍ت‍وب‌

تاریخ نشر

1377

تعداد صفحه

187

فیپا

ه‍ن‍دی، ف‍اض‍ل‌، ح‍ک‍م‍ت‌ خ‍اق‍انیه‌: (ش‍ام‍ل‌ یک‌ دوره‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر م‍ن‍طق‌، طبیعیات‌ و ال‍هیات‌)، م‍ق‍دم‍ه‌ غ‍لام‍ح‍سین‌ اب‍راهیمی‌ دین‍انی، ت‍ه‍ران‌، آین‍ه‌ میراث‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر میراث ‌م‍ک‍ت‍وب‌، ۱۳۷