حکمت‌ و هنر معنوی‌: مجموعه‌ مقالات‌

200,000 تومان

book-preview

 

کتاب‌ شامل‌ مقالاتی‌ است‌ در زمینه‌: ارتباط عقل‌ و وحی‌ در اسلام‌ و مسیحیت‌، تشیع‌ و تصوف‌، اولیاء الله‌ در مثنوی‌ مولوی‌، ترجمه‌ ماللهند، مقدمه‌ کتاب‌ اعلام‌ النبوه‌ ابو حاتم‌ رازی‌، تفکر فلسفی‌ در اسلام‌، مسئله‌ وجود در مکتب‌ ابن‌ عربی‌، تناقضات‌ مکتب‌ اصالت‌ نسبیت‌، برگسون‌ و نیچه‌ در تفکر اقبال‌، دین‌ و فلسفه‌ درقرون‌ وسطی‌ و رنسانس‌، موسیقی‌ هندی‌، رقص‌ شیوا. کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که در فرصتهای مختلف از آغاز جوانی تا کنون نوشته یا ترجمه کرده ام. این مجموعه چنانکه خوانندگان گرامی خواهند دید، در موضوع های مختلف نوشته شده است و شاید نتوان آنها را تحت یک عنوان گردآوری کرد. تهیه این مقالات بنابر تعبیر بسیار زیبای حافظ “اتفاق افتاده است” یعنی ترجمه یا نوشتن آنها به اختیار بنده نبوده است و مناسبتها و مقتضیاتی از قبیل درخواست دوستان، شرکت در کنگره ها و مجامع علت ظهور آنها از غیبت وجود بوده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

غلامرضا اعوانی

محل نشر

تهران

ناشر

گروس‌

تاریخ نشر

1375

تعداد صفحه

404

فیپا

اعوانی، غلامرضا، حکمت‌ و هنر معنوی‌ (مجموعه‌ مقالات‌)، تهران، گروس‌، ۱۳۷۵، 404 صفحه.