ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن‌ سینا

380,000 تومان

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ح‍س‍ن‌ م‍ل‍ک‍ش‍اهی‌

محل نشر

تهران

ناشر

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و سیم‍ا)

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

1260

تعداد جلد

2

فیپا

ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن‌سینا، ن‍گ‍ارش‌ ح‍س‍ن‌ م‍ل‍ک‍ش‍اهی‌، ت‍ه‍ران‌، س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و سیم‍ا)، چاپ هشتم 1392، ۲ جلد، جلد اول 555 صفحه و جلد دوم 705 صفحه.