ایمان و آزادی

70,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

ژرف کاوی در معنای ایمان و  آزادی از ضرورت های هر دین وحیانی در جهان معاصر است. کتاب حاضر نیز بنا برهمین ضرورت با اتکا برسنت کلامی، فلسفی و عرفانی در جهان اسلام، این نکته را آشکار می سازد که گوهر ایمان قائم بر آزادی اندیشه و اراده انسان است؛ و این که ایمان دینی با هر گونه نظام اجتماعی و سیاسی سازگار نیست و در جامعه های زورمدار و توتالیتر بذر ایمان می پوسد و نابود می گردد. آزادی برونی انسان شرط حصول آزادی درونی وی است. نویسنده کتاب با نگاهی تازه به ارتباط میان ایمان و آزادی در سنت اسلامی و مقایسه با سنت مسیحی خواننده را به تأمل بیشتر درباره این دو مقوله بنیادین در جهان مدرن دعوت می کند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد مجتهد شبستری‌

محل نشر

تهران

ناشر

طرح نو

تاریخ نشر

چاپ سوم سال 1379

تعداد صفحه

200

فیپا

مجتهد شبستری، محمد، ایمان و آزادی، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ سوم سال 1379، 200 صفحه.