الال‍هیات‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ش‍ف‍اء

80,000 تومان

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ابو ع‍لی‌ سینا، ح‍ق‍ق‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ن‌ زاده‌ الام‍لی

محل نشر

قم

ناشر

م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لامی‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر

تاریخ نشر

1376

تعداد صفحه

520

فیپا

ابو علی سینا، الال‍هیات‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ش‍ف‍اء، ح‍ق‍ق‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ن‌ زاده‌ الام‍لی‌، ق‍م‌، م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لامی‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر، ۱۳۷۶ ، ۵۲۰ صفحه.