مطالعۀ قرآن به منزلۀ اثری ادبی: رویکردهای زبانی ـ سبک‌شناختی

38,000 تومان

موضوع کتاب حاضر بررسی جنبه‌های ادبی قرآن از لحاظ زبان و سبک است و با هدف آشنایی مخاطبان و قرآن‌پژوهان با مطالعات ادبی‌ ـ زبان‌شناختی قرآن و زبان‌شناسی متن در مراکز دانشگاهی غرب، ترجمه و چاپ شده است.
کتاب مشتمل بر دو بخش است. بخش نخست حاوی هشت مقاله از «مستنصر میر» استاد مسلمان پاکستانی‌الاصل مقیم آمریکاست که قرآن را از دیدگاه رهیافت‌های ادبی‌ای همچون نثر ادبی، ویژگی‌های زبان، گفت‌وگو، کنایه، طنز و برخی فنون صنایع ادبی بررسی کرده است. بخش دوم مشتمل بر سه مقاله از «حسین عبدالرئوف» استاد عراقی‌الاصل دانشگاه «لیدز» انگلستان است. چارچوب نظری مباحث «عبدالرئوف» عمدتاً مبتنی بر زبان‌شناسی متن، کاربردشناسی، سبک‌شناسی و گفتمان کاوی قرآن است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مستنصر میر و حسین عبدالرئوف

مترجم

ابوالفضل حری

محل نشر

تهران

ناشر

نیلوفر

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

366

فیپا

مستنصر میر و حسین عبدالرئوف، مطالعۀ قرآن به منزلۀ اثری ادبی: رویکردهای زبانی ـ سبک‌شناختی، ترجمۀ ابوالفضل حری، تهران، نیلوفر، 1391، 366 صفحه.