قرآن و کتاب مقدس: درون مایه های مشترک

250,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

نویسنده کتاب خانم دنیزماسون از قرآن پژوهان معاصر است که حدود شش دهه از عمر پر برکت خویش را بر سر مطالعه زبان و ادبیات عرب و پژوهش و تحقیق در باب قرآن و نیز جستجوی موارد اشتراک و افتراق آن با کتاب مقدس و دیگر متون یهودی و مسیحی گذرانده است. او برای جامه ی عمل پوشاندن به مقصد و مقصود خویش، کشور مراکش و پایتخت آن، رباط را برگزید و تا پایان عمر در آن دیار باقی ماند.
کتاب حاضر و چند اثر دیگر که هر یک در حوزه ی خاصّ خود بهترین و یا دست کم از بهترین آثار فراهم آمده به حساب می آیند حاصل آن ایام است.
“قرآن و کتاب مقدس: درونمایه های مشترک” در قالب دفترهای پنج گانه خود، به خوبی و به دور از هرگونه حبّ و بغض، به مقایسه بین آموزه های یهودی، مسیحی و اسلامی در باب توحید، نبوّت و معاد و موضوعات فرعی آنها می پردازد و موارد مشترک و اختلافی آنها را نشان می دهد. این اثر بهترین و جامع ترین کتابی است که تا کنون در این زمینه به زبان فارسی منتشر می شود.

قرآن و کتاب مقدس از یک مقدمه و پنج دفتر تشکیل شده است. مؤلف در تمام بخش‌های کتاب موضوعات و مفاهیم قرآنی را با نمونه‌های مشابه آن از عهدین مطابقت می‌دهد تا به مخاطب خود وجود اشتراکات این آموزه‌ها را نشان دهد.  دفتر اول به موضوع خدا اختصاص دارد و مؤلف به دوازده صفت او اشاره می‌کند: حی و حاضر،‌ متعالی، نزدیک به انسان و موارد دیگر مانند  وحدانیت، تغییرناپذیری، سرمدیّت، قدرت مطلق، رحمت و آگاه از همه چیز. در همین دفتر صفات خدا در مسیحیت بررسی و با رویکرد قرآن مقایسه می‌شوند: بحث تثلیث و نقد آن از سوی نویسندگان مسلمان بیشترین فضا را به خود اختصاص داده است.

ماسون در دفتر دوم به مباحثی چون آفرینش و کیفیت آن به خصوص معنای خلق شش روزۀ عالم در کتاب مقدس و قرآن، معنای آفرینش مستمر و استراحت خدا پرداخته است. برای او این دیدگاه عرفانی که جهان تجلی خداست با معنا و قابل توجه است. در همین دفتر از فرشتگان، اجنه و شیاطین، ماهیت انسان، و معنای انسان کامل بودن عیسی بحث می‌کند.

دفتر سوم به وحی اختصاص دارد و در هشت عنوان فرعی بحث شده است، از جمله محمد و پیامبرانِ پیش از اسلام که نام آنان در قرآن آمده است.

مؤلف در دفتر چهارم به قرآن به مثابه اساس و پایۀ نخستین سلوک انسانی نگاه کرده است و به مواردی مانند وظایف امت در قبال خداوند، واجبات فردی مؤمنان وبه مفاهیمی همچون خیر و شر، آزادی و مسئولیت، تقدیر، و گناه می‌پردازد.

دفتر پایانی دربارۀ زندگی بازپسین است و در چهار فصل آخرت‌شناسی، جهنم، بهشت و سعادت اخروی از دیدگاه مسیحیان صورتبندی شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

دنیز ماسون

مترجم

فاطمه سادات تهامی

محل نشر

تهران

ناشر

دفتر پژوهش و نشر سهروردی

تاریخ نشر

1379

تعداد صفحه

1030

فیپا

ماسون، دنیز، قرآن و کتاب مقدس: درون مایه های مشترک، ترجمه فاطمه سادات تهامی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش و نشر سهروردی، سال 1379، 1030 صفحه.