فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن کریم

40,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

هدف کتاب گرد آوری کامل تمام مثال ها یا شواهد قرآنی برای برخی مباحث نحوی در زبان عربی است. پیداست که مباحث گرامر یا نحو در زبان عربی بسیار گسترده است؛ از این رو، فرهنگ حاضر تنها شماری از مهم ترین مباحث نحو عربی را در آیات قرآن جستجو و تمامی نمونه های کاربرد آن در قرآن را استخراج می کند. مراد از فرهنگ یا معجم قرآنی اثری است که تمام شواهد لفظی، ادبی، معنایی، یا موضوعی قرآن کریم را گرد هم می آورد. اما کتاب حاضر فقط الگوهای خاص نحوی را در قرآن جستجو و استقصا می کند. کوشش مولف بر این است که شناخت برخی ساختارهای عربی قرآنی را فراتر از تنگناهای قواعد پیچیده نحو کلاسیک برای فراگیران و علاقه مندان زبان قرآن آسان تر کند. هر آموزنده زبان عربی قرآن یقینا، با دیدن تمامی شواهد و کاربردهای زبان عربی در متن قرآن، هم آن قواعد را بهتر فرا می گیرد و هم بر متن قرآن تسلط بیشتری پیدا می کند. به همین سان، کتاب می تواند به آموزگاران صرف و نحو قرآنی نیز در آموزش زبان عربی مدد بسیاری برساند. روشن است که این کتاب نمی خواهد و نمی تواند تمامی ابواب صرف یا نحو و مسائل درونی آن را به علاقه مندن فراگیری زبان قرآن بیاموزد، اما امید دارد کسی را که در آغاز راه یادگیری این علوم یا حتی متبحر در فنون ادب قرآنی است مدد بیشتر برساند و راه های تازه ای پیش پا بگشاید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مرتضی کریمی نیا

محل نشر

تهران

ناشر

هرمس

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

236

فیپا

کریمی نیا، مرتضی، فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن کریم، تهران، هرمس، 1393، 236 صفحه.