زن در داستان‌های قرآن

30,000 تومان

کتاب حاضر به ترسیم سیمای زن در قرآن می‌پردازد و از چند نظر قابل توجه و تکریم است؛ نخست آنکه قصص قرآن است و از خواندن این داستان‏‌هاى پندآمیز براى خوانندگانى که توفیق کمترى در تلاوت قرآن مجید یا ترجمه‏‌هاى متعددى که به فارسى از آن کتاب کریم صورت گرفته است دارند موجب معرفت بیشترى براى آنان از قرآن می‌گردد و با داستان‏‌هاى قرآن بهتر آشنا مى‏‌شوند.
دوم آنکه مؤلف محترم در پایان هر داستان نکتۀ اصلى و عبرت‏‌انگیز داستان را و اینکه زنى که قهرمان آن داستان است؛ مظهر چه صفات پسندیده یا ناپسند است متذکر شده است.
سه دیگر آنکه دکتر قمر آریان بنا به سائقۀ ذوق شخصى و ذاتى خود و بر اساس سابقۀ ممتدى که در تعلیم و تدریس ادب فارسى دارند خواسته‌‏اند در این مختصر نمونۀ مطبوعى را از تطور نثر پارسى به خوانندگان ارائه فرمایند، از این‌‏رو از قدیم‌‏ترین متون نثر فارسى مانند ترجمۀ تفسیر و تاریخ طبرى و ترجمۀ کتاب شریف عرائس (قصص قرآن) و یا متون قرن ششم و پنجم چون تفسیر شریف ابوالفتوح و مجمل التواریخ و کشف المحجوب گرفته تا روضه الصفا و متون همانند آن، بهره‌‏اى گرفته‏‌اند تا خوانندگان گرامى با سبک‏‌هاى مختلف نثر شیرین فارسى و تحول آن بهتر آشنا شوند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

قمر آریان با مقدمۀ احمد مهدوی دامغانی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

162

فیپا

آریان، قمر، زن در داستان‌های قرآن، با مقدمۀ احمد مهدوی دامغانی، تهران، سخن، ۱۳۸۸، ۱۶۲ صفحه.