درآمدی بر ترجمه‌ معناشناختی قرآن

50,000 تومان

book-preview

 

این کتاب درآمدی روش شناسانه برای ترجمه متون مقدس به ویژه قرآن است. زبان به مثابه بازتاب هستی انسان و روابط او با جهان، دریچه ورود به جهان معنا شناسی است. نویسنده بر آن است که ورود به جهان معنا و تفسیر متون مقدس، از طریق مدل های معنا شناختی، سبک شناسی ادبی، بررسی سیاق و متن، پایه تفسیری سازگار در سپهر قرآن خواهد شد. از اینرو باید به کاربرد واژگان در ساحت زبان و زمینه ِ  اجتماعی و فرهنگی آن از یک سو و تبار شناسی واژه ها از سوی دیگر توجّه کرد وتصورات و تخیلات و ایماژ ها ی حمل شده بر کلمات و کتاب را با الگوی ایماژ برتر شناختی با یکدیگر سازگار نمود. نویسنده با مثال هایی تبار شناسی واژگان مختلف در زبان های سامی و هندو اروپایی را نشان می دهد و نسبت سپهر کلمات و سپهر اندیشگی را با پدیدار شناسی نص از طریق تحلیل همبستگی معنا شناختی با تأکید بر افق های مشترک معنایی پی جویی می کند و فرآیند معنا شناسی قرآن را با طرح الگویی هفت مرحله ای و ارائه یک نمونه از ترجمه سوره نباء معرفی می نماید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حمید احراری

محل نشر

تهران

ناشر

يادآوران

تاریخ نشر

1389

تعداد صفحه

152

فیپا

احراری، حميد، درآمدی بر ترجمه‌ی معناشناختی قرآن، تهران: يادآوران، 1389، 152 صفحه.