ترجمه ‌شناسی قرآن کریم: رویکردی نظری و کاربردی

46,000 تومان

ناموجود

ترجمه شناسی قرآن کریم: مطالعه از سطح واژگان تا ساخت جمله

با توجه به تحولات صورت گرفته در حیطه ترجمه شناسی، به‌عنوان یکی از شاخه های زبانشناسی کاربردی، به نظر می‌رسد جای آن هست تا بار دیگر این پرونده بازگشوده و کوشش شود تا با سامان‌بخشی به نظریات و دستمایه‌های پراکنده موجود در سنت اسلامی ترجمه قرآن و علوم قرآن، و بسط دادن آن داشته‌ها در چارچوب یک الگوی نظری مطابق با معیارهای زبانشناسی، گامی دیگر در راستای رسیدن به یک دستگاه نظری و انتقادی در خصوص ترجمه قرآن کریم برداشته شود. روی آوردن به ترجمه قرآن از منظر ترجمه‌شناسی با نگاهی به نظریه‌های متنوع آن حوزه که امکان بومی‌سازی در حوزه ترجمه قرآن کریم را داشته باشند، توجه به زمینه‌های دین‌شناختی ترجمه قرآن و ارائه مباحثی تطبیقی در خصوص ترجمه متون مقدس، و عنایت داشتن به مسائل کاربردی در ترجمه قرآن بر پایه تجربیات موجود در طیفی گسترده از زبان‌ها از ویژگی‌های نوشته حاضر است. همچنین بجاست یادآوری شود که در اثر حاضر تنها به مسائل ترجمه در سطح زبان پرداخته شده و سطوح دیگر، یعنی سطح ادبیات، سطح فرهنگ و سطح منطق به مجالی دیگر موکول شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

احمد پاکتچی

محل نشر

تهران

ناشر

دانشگاه امام صادق

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

365

فیپا

پاکتچی، احمد، ترجمه ‌شناسي قرآن كريم (رويكردي نظري و كاربردي) مطالعه از سطح واژگان تا ساخت جمله، تهران، دانشگاه امام صادق، 1392، 365 صفحه.