بازسازی متون کهن حدیث شیعه

book-preview

 

روش، تحلیل، نمونه

توجه به آثار حدیثی که مادر آثار غیر حدیثی در تمدن اسلامی به شمار می آیند از اهمیّت ویژه ای برخوردار است و روشهای مختصّ به خود را دارد. در واقع، تدوین کتاب از دانش حدیث آغاز شد و علوم دیگر نه لزوماً در امتداد آن، بلکه در حاشیه آن رشد کردند. بدست آوردن چگونگی تدوین حدیث، شکل گیری متون حدیثی، چگونگی اطلاعات کتابهای قبلی در آثار بعدی نکته ای است که نیازمند باز کاوی درست متون در دسترس است. این باز کاوی و باز سازی، صرفاً جمع آوری احادیثی نیست که نام یک راوی مشخص و مشهور در آن است بلکه تفکیک دقیق آثار یک مؤلف بر اساس نظام حاکم بر “روایت و نقل”  از یک طرف و اخبار و اطلاعاتی است که ما از مؤلفات و آثار آن شخص در برخی از کتابشناسی های کهن داریم. اثر حاضر در زبان فارسی بویژه در حوزه تاریخ حدیث جزو نخستین آثاری تلقی می شود که به این دانش توجه نموده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سید محمد عمادی حائری

محل نشر

تهران

ناشر

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

526

فیپا

عمادی حائری، سید محمد، بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388، 526 صفحه.