جنبش حسنیان: ماهیت فکری و تکاپوی سیاسی

60,000 تومان

book-preview

 

شیعه در ادوار گوناگون تاریخ خود فراز و نشیب، رشد و گسترش، تحت فشار قرار گرفتن و تقیه، تساهل و تسامح، مورد عنایت و یا غضب حاکمان بودن، حکومت، سیاست و اتفاقاتی از این دست را بارها و بارها تجربه کرده است. یکی از دوره های حساس این فرقه مذهبی مبارزات ضد اموی است که توسط علویان و از جمله حسنیان انجام گرفت. قیام حسنیان به عنوان بخشی از قیام های علویان صدر اسلام موضوع تحقیق کتاب حاضر است. شکل گیری حسنیان، مناسبات آنان با عباسیان، ماهیّت فکری جنبش آنان، مهدویّت و ایده اصلاحی، تکاپو های سیاسی حسنیان و در پایان آسیب شناسی جنبش مورد واکاوی قرار گرفته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد حسن الهی زاده

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسه شیعه شناسی

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

398

فیپا

الهی زاده، محمد حسن، جنبش حسنیان (ماهیت فکری و تکاپوهای سیاسی)، تهران، مؤسسه شیعه شناسی، 1385، 398 صفحه.