جریان شناسی تاریخی قرائت ها و رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه

50,000 تومان

این کتاب در زمینه واقعه کربلا و مسائل تاریخ نویسی عاشورا مطالبی را تبیین می کند و در هشت فصل و یک جمع بندی اشاره ای کامل به موضوعات عاشورا دارد. محسن رنجبر ابتدا به مباحث مقدماتی مانند بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، اهداف و پیشینه تحقیق می پردازد. در فصل نخست به چشم انداز اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران از صفویه تا مشروطه اشاره شده که به طور طبیعی عصر صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار را در بر می گیرد. فصل دوم شامل سیر در مقاتل و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر مشروطه است و فصل سوم قرائت های سوگوارانه، تراژیک یا احساسی عاطفی را در بر می گیرد.
«قرائت حماسی اسطوره ای»، «قرائت، تعبد و شهادت»، «قرائت مسیحیانه یا بخشایش» و «قرائت تقدیری یا تقدیر گرایانه» از عناوین دیگر فصل های این کتاب است.
این کتاب پژوهشی در قلمروی تاریخ عاشوراست که هدف اصلی نویسنده آن ارائه قرائات و رویکردهای گوناگون به واقعه عاشورا و نقش آنها در ایجاد تحریفات گوناگون در گزارش این واقعه است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محسن رنجبر

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

380

فیپا

رنجبر، محسن، جریان شناسی تاریخی قرائت ها و رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1392، 380 صفحه.

شابک

9644115724