ت‍اری‍خ‌ و ع‍ق‍ای‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ه‌ آق‍اخ‍ان‍ی‍ه‌

اسماعیلیه معاصر به دو فرقه عمده تقسیم می‌شود: 1 اسماعیلیان مُستعلوی یا بُهره‌ها، 2 اسماعیلیه آقاخانیه. گروه دوم بازماندگان نِزاریان اَلَموت هستند که با جمعیتی در حدود 10 میلیون نفر در آسیای میانه، آفریقا، هندوستان، پاکستان، لبنان، سوریه، ایران و افغانستان پراکنده‌اند و چون امام زندۀ ایشان در هر دوره ملقب به «آقاخان» است آنها را آقاخانیه می‌نامند. نویسنده در تاریخ و عقاید اسماعیله آقاخانیه، تاریخ و عقاید این گروه را بررسی می‌کند و به فایده و ضرورت تحقیق نیز اشاره کرده است.

فصل دوم تاریخ و عقاید اسماعیله آقاخانیه نگاهی است به منابع اسماعیلیه آقاخانیه. فصل سوم شامل اطلاعات مختصری است درباره چگونگی پیدایش اسماعیلیه و تحولات تاریخی آن تا انقراض دولت اسماعیلی اَلَموت. در فصل چهارم، سرگذشت اسماعیلیه پس از سقوط اَلَموت تا ظهور آقاخان پی‌گیری می‌شود. فصل پنجم درباره چگونگی ظهور و پیدایش اسماعیلیه آقاخانیه است. در این فصل از اقدامات آقاخان اول (حسنعلی شاه، آقاخان محلاتی) و شورش او در ایران، همچنین آقاخان‌های دیگر تا آقاخان چهارم صحبت شده است.
فصل ششم تاریخ و عقاید اسماعیله آقاخانیه به تشریح عقاید اسماعیلیان آقاخانیه اختصاص یافته است. فصل هفتم درباره سازمان دعوت و تشکیلات و سلسله مراتب دعوت اسماعیلیان معاصر است. در فصل هشتم انشعابات جدید در اسماعیلیه آقاخانیه معرفی می‌شوند. در فصل نهم شهرها و روستاهای اسماعیلی نشین معرفی شده که عبارت‌اند از: انجدان، کهک، محلات، قم، تهران و ری، دلیجان، شهر بابک، کرمان، سیرجان، یزد، بندرعباس، زاهدان، مشهد، نیشابور، تربت جام، قاین و بیرجند. فصل دهم، ضمایمی است شامل اسامی امامان اسماعیلی و داعیان فرقه‌های مختلف اسماعیلیان.
صفحات پایانی تاریخ و عقاید اسماعیله آقاخانیهبه فهرست منابع اختصاص یافته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

میثم تارم

محل نشر

کرمان

ناشر

مرکز کرمان شناسی

تعداد صفحه

221

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

تارم، میثم، تاریخ و عقاید اسماعیله آقاخانیه، کرمان، مرکز کرمان شناسی، 1381، 221 صفحه

شابک

9646487440