تراث الزّیدیّه

80,000 تومان

این مجموعه به زبان عربی مشتمل بر آثار و کتب تالیف شده دانشمندان مذهب زیدیه و جنبش ها و حرکت های آنان از آغاز تا کنون است. نویسنده، کتاب خود را بر اساس قرن اول تا قرن پانزدهم تنظیم نموده و ضمن معرفی افراد و اشخاص مورد نظر به آثار و اقدامات آنان و اتفاقات و رخدادهای مهم اشاره نموده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سید علی موسوی نژاد

محل نشر

قم

ناشر

انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

۴۶۸

فیپا

موسوی نژاد، سید علی، تراث الزّیدیّه، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1384، 468 صفحه.

شابک

9789648090017