سلوک الملوک

100,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

این کتاب مشتمل بریک مقدمه به قلم مصحح، آقای محمد علی موحد، یک دیباچه و یک مقدمه به خامه مؤلف و پانزده باب است که هر یک به فصل هایی تقسیم می شود. انگیزه فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی فقیه، متکلم و مورخ اهل سنت از نگارش این کتاب راهنمایی و ارشاد عبیدالله خان ازبک به اقامه یک دولت اسلامی و تطبیق حکومت با موازین شرعی بوده است. خنجی در سلوک الملوک بر آن است که طرحی از یک دولت اسلامی ارائه دهد، دولتی که بر اساس موازین شرع سازمان یافته و حدود و وظایف و اختیارات کارگزاران آن بر وفق فتاوی دو مکتب فقهی حنفی و شافعی تبیین شده است.

در طرح کتاب و تنظیم ابواب و تقسیم بندی مسائل و بیان وظایف و حدود اختیارات مسئوولین قضائی و مالی و غیره مولف بیش از همه به کتاب احکام السلطانیه ماوَردی نظر داشته است. در اینجا باید خواننده را برحذر داریم تا گمان نبرد که همه مطالبی که در این کتاب یا در کتبی دیگر از این قبیل می بیند عینا گزارش از واقعیاتی است که لااقل در عصری از اعصار در جهان اسلام جریان داشته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فضل الله بن روزبهان خنجی، با مقدمه و تصحیح محمد علی موحد

محل نشر

تهران

ناشر

خوارزمی

تاریخ نشر

1362

تعداد صفحه

516

فیپا

خنجی، فضل الله بن روزبهان، سلوک الملوک، با مقدمه و تصحیح محمد علی موحد، تهران، انتشارات خوارزمی، 1362، 518 صفحه.