حوزه و روحانیت: مسائل، آسیب ها، کارکردها

180,000 تومان

کتاب حاضر در دو جلد و در قالب چهار بخش به موضوعاتی پیرامون مسائل، آسیب ها و کارکردها درباره حوزه و روحانیت پرداخته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به کوشش علی باقری فر

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا

تاریخ نشر

1389

تعداد جلد

2

تعداد صفحه

1198

فیپا

به کوشش علی باقری فر، حوزه و روحانیت: مسائل، آسیب ها، کارکردها، تهران، مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا، 1389، جلد اول 558 صفحه و جلد دوم 640 صفحه.

شابک

9789649123790