بحثی درباره مرجعیت و روحانیت

20,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

این کتاب که بقلم گروهی از دانشمندان و روحانیون عالم و فاضل نگارش یافته است و برخی از نویسندگان عالیقدر آن دارای درجه عالی اجتهادند و از محققین و مؤلفین درجه اوّل جهان اسلام به شمار می روند، همانطوریکه انتظار می رفت موج عظیمی ایجاد کرد و از نظر روشن اندیشان نمونه یک روشنفکری عمیق و طلیعه یک نهضت ریشه دار اصلاح طلبانه در محیط مقدس روحانیّت تلقی گردید. این کتاب نشان داد که محیط مقدس روحانیّت دارای چنان رشد عقلانی است که بتواند بر طبق موازین دقیق علمی و اجتماعی از خود انتقاد کند و در صدد چاره جویی برآید. بعضی از مستشرقین و ایران شناسان اروپایی در کتاب خود به اهمیّت و عظمت این کتاب اشاره کردند و نشر چنین کتابی را قدمی بسوی اصلاحات اساسی تلقی کردند و نیز از طرف انجمن کتاب بعنوان کتاب برگزیده سال اعلام گردید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد حسین طباطبایی، مرتضی مطهری، ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، مهدی بازرگان، محمد بهشتی، محمود طالقانی و مرتضی جزائری

محل نشر

تهران

ناشر

شرکت سهامی انتشار

تاریخ نشر

1394

فیپا

محمد حسین طباطبایی، مرتضی مطهری، ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، مهدی بازرگان، محمد بهشتی، محمود طالقانی و مرتضی جزائری، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1394.