آسیب‌ شناسی‌ دینی‌

100,000 تومان

book-preview

 

با جستجو در ریشه ها در همه عرصه ها اعم از اقتصاد و سیاست تا هنر و فرهنگ به مسائل بنیادی ای می رسیم که یک سر آنها به باورهای دینی متصل است و این ناشی از طرح رهیافت ایدئولوژیک به دین است که آن را در همه عرصه ها جاری و ساری ساخته است. دید «بحران» شناسانه به کشف آن مسائل بنیادی یاری می رساند.
دقت در انواع «تحقیقات دینی» در جامعه ایران و قوت و ضعف هر یک و بررسی پیش فرضها و کاستی های هر کدام در کنار بررسی آماری-محتوایی آثار منتشره در مورد دین، که نشانگر کار عالمان یا روشنفکران دینی است تصویری روشن تر از موقعیت دین شناسی ما به دست می دهد. بخش اول این کتاب متکفل مطالب فوق الذکر است.
بخش دوم در محدوده شناخت و اندیشیدن درباه آسیبها و آفتهای باورهای دینی است. بخش سوم از ضرورتها یا چرایی «سنت نقادی» در دین سخن گفته و در یک عرصه (فقه) چنین کاری را انجام می دهد و در نهایت بخش چهارم طرح مسائل دینی معاصر در یک چارچوب عمدتا جامعه شناختی است.
این کتاب جمع آمده از مقالات پراکنده نویسنده در باب دین است که از تجربه های محدود ولی حاکی از درگیری جدی او حکایت می کند. در هر یک از مباحث، ارزیابی چگونگی ها باید بر ارزیابی چیستی ها تقدم داشته باشد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مجید محمدی‌

محل نشر

قم

ناشر

ت‍ف‍ک‍ر

تاریخ نشر

1373

تعداد صفحه

216

فیپا

محمدی، مجید، آسیب‌ شناسی‌ دینی‌، قم، تفکر، 1373، ۲۱۶ صفحه.

تعداد جلد

یک جلد

شابک

9789648635287