ن‍س‍ب‌ ن‍اشی‌ از ل‍ق‍اح‌ م‍ص‍ن‍وعی‌ در ح‍ق‍وق‌ ایران‌ و اس‍لام

32,000 تومان

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م ص‍م‍دی‌ اه‍ری‌

محل نشر

تهران

ناشر

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

165

فیپا

ص‍م‍دی‌ اه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م، ن‍س‍ب‌ ن‍اشی‌ از ل‍ق‍اح‌ م‍ص‍ن‍وعی‌ در ح‍ق‍وق‌ ایران‌ و اس‍لام، ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌، ۱۳۸۲، ۱۶۵صفحه.