نظریه های دولت در فقه شیعه

170,000 تومان

book-preview

 

آیا اندیشه سیاسی شیعه، و به ویژه فقه شیعه، ملازم نظریه واحدی درباره دولت است یا بر اساس معیار های معتبر فقهی نظریه های مختلفی ارائه شده است؟ این کتاب در پی پاسخ به این سئوال اساسی به رشته تحریر درآمده است و بر آن است که نظریه های متعددی درباره دولت از سوی فقیهان شیعه، بویژه فقهای متأخر مطرح شده است. نویسنده در این کتاب و مجلدات آن با روش تحلیلی انتقادی و تکیه بر منابع دست اوّل فقه شیعه کوشیده است با دسته بندی و مقایسه این نظریه ها با یکدیگر، ارائه مبادی تصوری و پیش فرضها، مبادی تصدیقی و دلیل ها و بالاخره لوازم و پیامدهای هر نظریه تصویری شفاف ازسیر تطور اندیشه سیاسی شیعه به دست دهد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محسن‌ کدیور

محل نشر

تهران

ناشر

نی

تاریخ نشر

1376

تعداد صفحه

225

فیپا

کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، 1376، 225 صفحه.