م‍ب‍اح‍ثی‌ از ح‍ق‍وق‌ زن‌

70,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

book-preview

 

از م‍ن‍ظر: ح‍ق‍وق‌ داخ‍لی‌، م‍ب‍انی‌ ف‍ق‍هی‌ و م‍وازین‌ بین ‌ال‍م‍ل‍لی‌، ح‍ق‍وق‌ م‍الی‌، ان‍ت‍خ‍اب‌ ه‍م‍سر و ان‍ع‍ق‍اد ازدواج‌، ت‍ع‍دد زوج‍ات‌ ف‍س‍خ‌ ن‍ک‍اح‌، طلاق‌، ق‍ص‍اص‌، دیه‌، م‍ج‍ازات‌ زن‌ ب‍ه‌ وسیل‍ه‌ ش‍وه‍ر، ش‍ه‍ادت‌، ق‍ض‍اوت‌، ت‍ل‍قیح‌ م‍ص‍ن‍وعی

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیّت است. این احساس، مخصوصاً در بین بسیاری از زنها وجود دارد که در طول تاریخ، به زنان که بخش مهمی از جامعه انسانی را تشکیل میدهند ستم روا رفته، حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده و طبق عادات و رسوم و اعتقادات و قوانین و مقررات در مورد آنان تبعیض ناروا اعمال شده است. در این اثر به حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی در ارتباط با زنان پرداخته شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسین م‍ه‍رپ‍ور

محل نشر

تهران

ناشر

اطلاعات‌

تاریخ نشر

1379

تعداد صفحه

460

فیپا

م‍ه‍رپ‍ور، ح‍سین، م‍ب‍اح‍ثی‌ از ح‍ق‍وق‌ زن‌ از م‍ن‍ظر: ح‍ق‍وق‌ داخ‍لی‌، م‍ب‍انی‌ ف‍ق‍هی‌ و م‍وازین‌ بین ‌ال‍م‍ل‍لی‌، ح‍ق‍وق‌ م‍الی‌، ان‍ت‍خ‍اب‌ ه‍م‍سر و ان‍ع‍ق‍اد ازدواج‌، ت‍ع‍دد زوج‍ات‌ ف‍س‍خ‌ ن‍ک‍اح