مصوبه ها و توصیه های مجمع فقه اسلامی از دومین تا نهمین نشست

80,000 تومان

book-preview

 

این مجموعه شامل مصوبه ها و توصیه های شورای مجمع فقه اسلامی در جده است که طی نشست های دوم تا نهم مقرر گردیده است. این نشست ها در کشورهای عربستان سعودی، پادشاهی اردن، برونئی، دارالسلام، امارات عربی متحده و کویت برگزار شده است.
این مصوبه ها و توصیه ها، نمایانگر نتایج و حاصل پژوهش و مطالعه در شماری از مسائل معاصر و نیز بیانگر پاسخ های شورای مجمع به تمامی پرسش ها و استفتاهایی است که از کشورهای مختلف جهان اسلام و نیز از سوی سازمان ها و نهادهای گوناگون و از طرف مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی بدان رسیده است.
با ارائه این مصوبه ها و توصیه ها به تمامی مسلمانان به زبانهای عربی، اردو، انگلیسی، فرانسه و فارسی در واقع دستاورد اجتهاد گروهیِ اصیلِ برگزیدگان علمای امت را با عهده داری مجمع فقه اسلامی در جده و با مشارکت اعضای فعال و کارشناسان خبره آن و نیز فقها و صاحبان فتوی، در دسترس تمامی مسلمانان قرار گرفته است.
این تلاش با استقراء دلایل فقهی و پیگیری در منابع، یعنی قرآن کریم و سنت شریف و اجماع و قیاس به منظور نیل به راه حل ها و پاسخ های برخاسته از شریعت اسلام، صورت گرفته است، همان شریعت اسلامی که مردم را در تمامی کارها و اقدام هایشان به راه راست و درست رهنمون می شود.

توضیحات تکمیلی

مترجم

محمد مقدس

محل نشر

جده

ناشر

مجمع فقه اسلامی

تاریخ نشر

1418ه‌ق

تعداد صفحه

248

فیپا

مصوبه ها و توصیه های مجمع فقه اسلامی از دومین تا نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، جده، مجمع فقه اسلامی، 1418ه‌ق، 248 صفحه.