ق‍واع‍د ف‍ق‍ه

30,000 تومان

book-preview

 

مباحث قواعد فقه بر اساس موضوع و قلمرو به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم و قواعد مختص به هر یک از این موضوعات سه گانه در کتابی مجزا ارائه شده است. در این اثر بنای مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوان هایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده است که هر اصل یا قاعده عام و مهمی که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمی دانشجویان از آن در امر مطالعه و تحقیق و در نهایت، استنباط احکام و تطبیق قواعد کلی بر موارد جزئی و مسائل فرعی مفید و مؤثر است، مطرح شود؛ هرچند که در واقع از مصادیق حقیقی قواعد فقهی نباشد و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولی به شمار رود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ص‍طفی م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد

محل نشر

تهران

ناشر

س‍م‍ت‌

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

150

فیپا

شرفی، عبدالمجید، عصری سازی اندیشه دینی، ترجمه محمد امجد، تهران، انتشارات ناقد، سال 1382، 150 صفحه.