قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی

30,000 تومان

در این اثر، ابتدا دورنمایی اجمالی از «قاعده الزام» و پیشینه، اهمیت و کاربرد آن در فقه و حقوق اسلامی صورت گرفته، سپس ابعاد این قاعده فقهی و حقوقی، سیر تاریخی قواعد فقهی و ماهیت قاعده الزام و مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان شده است. آنگاه حسن آقا نظری به ویژگی‌ها و مبانی فقهی قاعده الزام پرداخته و مفاد و نص قاعده الزام و مجرای این قاعده در فقه و حقوق را بررسی نموده است. در ادامه، وی به مستندات قاعده الزام از قرآن، روایات، اجماع، سیره متشرعه و سیره عقلا در این زمینه اشاره کرده و برخی از روایات در این موضوع را تحلیل نموده و ارتباط قاعده الزام با برخی قواعد دیگر مانند قاعده اقرار، قاعده مقاصد نوعیه و قاعده امضا، التزام یا لزوم را بررسی کرده است. در پایان به صورت تطبیقی مفاد قاعده الزام را در فقه و حقوق با یکدیگر مقایسه کرده و کاربردهای این قاعده در موضوعات مختلف فقهی و حقوقی را بیان نموده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسن آقا نظری

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه بوستان کتاب

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

164

فیپا

آقا نظری، حسن، قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1385، 164 صفحه.

شابک

9789645483362