ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍ص‍اص‌ از دیدگ‍اه‌ اس‍لام

80,000 تومان

book-preview

 

پرداختن به فلسفه احکام در روزگار ما نه تنها ممکن، بلکه ضرورت انکارناپذیری است که باید در مورد آن تحقیق های عمیق و گسترده صورت گیرد. بررسی فلسفه و حقوق کیفری از دیدگاه اسلام از این مبحث جدا نیست. در این کتاب، فلسفه مجازات و تئوری های مهم مربوط به آن بررسی شده است. مؤلف برای تبین فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام، به تئوری مختلط و دو گانه ای دست یافته که می تواند کل سیستم کیفری اسلام را تحت پوشش قرار دهد و در پایان، به همه سه اشکال عمده در زمینه مجازات قصاص پاسخ گفته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ق‍درت‌ ال‍ل‍ه‌ خ‍س‍رو ش‍اهی

محل نشر

قم

ناشر

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

247

فیپا

خ‍س‍رو ش‍اهی، ق‍درت‌ ال‍ل‍ه‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍ص‍اص‌ از دیدگ‍اه‌ اس‍لام، ت‍ه‍ران، ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌،۱۳۸۰، ۲۴۷ صفحه.