ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ و اح‍ک‍ام‌ در اس‍لام‌

400,000 تومان

book-preview

 

این اثر از دو جزء تشکیل یافته است در جزء اول به خلاصه ای از تاریخ و فلسفه حقوق و برخی از علم اجتماع و اخلاق و بیان تحولات حق و موجبات و موانع آن و ادوار حقوق و تشریح بعضی قواعد مهمه فقه اسلامی پرداخته شده است و در جزء دوم به مراحل حکم تکلیفی مولوی و اقسام آن و سرّ اختلاف احکام: بجمع مختلفات و تفریق متشابهات و علل آن و آثار مختلفهِ آن و نظری به فروع قاعده حیازت مستند بقوانین فرانسه و مصر و اثبات نسبت مختاره خود میان حق و حکم از میان نسب متصوره و تحقیقات مربوط به هر یک از موضوعات از مطالعات و نظریات شخصی مؤلف، پرداخته شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ج‍واد ت‍ارا

محل نشر

تهران

ناشر

دانشگاه تهران

تاریخ نشر

1345

تعداد صفحه

541

فیپا

ت‍ارا، ج‍واد، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ و اح‍ک‍ام‌ در اس‍لام‌ از ن‍ظر ت‍ج‍زیه‌ و ت‍ح‍لیل‌ ع‍ق‍لی، ت‍ه‍ران، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ۱۳۴۵، ۵۴۱ صفحه.