فلسفۀ مسئولیت مدنی

65,000 تومان

ناموجود

کتاب حاضر به منظور تبیین اهمیت و جایگاه فلسفۀ مسئولیت مدنی در مقدمه شامل مباحثی نظیر «مفهوم مسئولیت»، «مفهوم مسئولیت مدنی»، «نظام‌های مسئولیت مدنی» و «مفهوم فلسفۀ مسئولیت مدنی» است.
بر این اساس، در دفتر نخست این نوشتار نظریه‌های مرسوم مسئولیت مدنی بازگو شده است. در این بخش به مسئولیت مدنی به عنوان مجموعه‌ای از اصول و هنجارهای اخلاقی مسئولیت‌های فردی، که در ارتباط با نحوۀ رفتار افراد با یکدیگر است، نگریسته می‌شود و سعی بر آن است تا مسئولیت مدنی از طریق مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی نظیر عدالت، آزادی، برابری و رابطۀ علیت توجیه شود.
در بخش دوم «نظریه‌های ابزارگرا» آورده شده که در این نظریه‌ها، مسئولیت مدنی وسیله‌ای است برای دست‌یابی به هدف‌هایی که از نظر اجتماعی مطلوب است؛ نظیر کارآیی اقتصادی، جبران خسارت، توزیع عادلانۀ خطرها و هزینه‌ها در بین کل اعضای جامعه و بازداشتن افراد از درپیش‌‌گرفتن رفتار غیر اجتماعی و زیان‌بار در آینده.
در پایان نیز ضمن نتیجه‌گیری از مطالب، نظریۀ پیشنهادی با عنوان «کثرت‌گرایی نسبی» عرضه گردیده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسن بادینی

محل نشر

تهران

ناشر

شرکت سهامی انتشار

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

۶۷۲

فیپا

بادینی، حسن، فلسفۀ مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۲، ۶۷۲ صفحه.