فقه الحدیث:مباحث نقل به معنا

توضیحات تکمیلی

نویسنده

دکتر احمد پاکتچی

محل نشر

تهران

ناشر

انتشارات دانشگاه امام صادق

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

615

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

دکتر احمد پاکتچی، فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1394، 615.