ع‍ق‍د اج‍اره‌ ک‍ارب‍ردی‌

42,000 تومان

ناموجود

book-preview

ب‍ررسی‌ ت‍ح‍لیلی‌ و ت‍طبیقی‌ در ف‍ق‍ه‌ شیع‍ه‌، ح‍ن‍ب‍لی‌، ح‍ن‍فی‌، ش‍اف‍عی‌، م‍ال‍کی‌، در ق‍وانین‌ م‍دنی‌ ایران‌، م‍ص‍ر، ف‍ران‍س‍ه‌، س‍وریه‌، ل‍ب‍ن‍ان‌، ع‍راق‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دنی‌، رواب‍ط م‍وج‍ر و م‍س‍ت‍اج‍ر ۱۳۳۹ ،۱۳۵۶ ،۱۳۶۲ و ۱۳۷۶

کتابی که پیش روی دارید، حاوی تعریف اجاره، انواع مشروعیت و وجوه تمایز آن با سایر تأسیسات حقوقی و هشت فصل که به ترتیب: ۱-ارکان عقد اجاره ۲- شرایط عقد اجاره ۳- آثار عقد اجاره ۴- خیارات در عقد اجاره ۵- حق سرقفلی و حق کسب و پیشه ۶- انحلال عقد اجاره ۷- در دعاوی راجع به عقد اجاره ۸- در مسائل عقد اجاره که به سبک نو بصورت تحلیل، تطبیق و کاربردی به رشته تحلیل در آمده. این کتاب به وجوه اختلاف در باب اجاره در کتب فقهی شیعه، مالکی، حنفی؛ شافعی و حنبلی و نیز قوانین مصر، فرانسه، انگلستان و ایران اشاره دارد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ب‍ه‍رام ب‍ه‍رامی

محل نشر

تهران

ناشر

ن‍گ‍اه‌ بین‍ه‌

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

264

فیپا

ب‍ه‍رامی، ب‍ه‍رام، ع‍ق‍د اج‍اره‌ ک‍ارب‍ردی‌، ب‍ررسی‌ ت‍ح‍لیلی‌ و ت‍طبیقی‌ در ف‍ق‍ه‌ شیع‍ه‌، ح‍ن‍ب‍لی‌، ح‍ن‍فی‌، ش‍اف‍عی‌، م‍ال‍کی‌، در ق‍وانین‌ م‍دنی‌ ایران‌، م‍ص‍ر، ف‍ران‍س‍ه‌، س‍وریه‌، ل‍ب‍ن‍ان‌، ع‍