ش‍خ‍صیت‌ و ح‍ق‍وق‌ زن‌ در اس‍لام

80,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

شخصیت و حقوق زن در اسلام به دو مبحث اساسی می پردازد و می کوشد تا دیدگاه اسلام را در این زمینه نشان دهد: نخستین این دو مبحث ” شخصیت زن” است که در هر مکتب و آیین، راهنمایی به شناخت اوست. هر جریان فکری بر اساس تصویری که از شخصیّت زن ارائه می کند، می تواند در دیگر مسائل زنان نیز نظر دهد و اظهار رأی کند. دوّم حقوق خانواده است که نخستین عرصه عینی شخصیّت زن به شمار می رود و مبنای دیگر قوانین و مقررات حقوقی در زمینه های اجتماع، سیاست، دادرسی و جزاست.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مهدی م‍ه‍ریزی

محل نشر

تهران

ناشر

علمی و فرهنگی

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

503

فیپا

م‍ه‍ریزی، م‍ه‍دی، ش‍خ‍صیت‌ و ح‍ق‍وق‌ زن‌ در اس‍لام، ت‍ه‍ران، ش‍رک‍ت ‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍می‌ و ف‍ره‍ن‍گی‌، ۱۳۸۲، ۵۰۳ صفحه.