س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‌

110,000 تومان

book-preview

 

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طبیقی‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و دیگ‍ر ن‍ظام‍ه‍ای ‌ح‍ق‍وقی

کتاب «سوء استفاده از حق» رساله دکتری حمید بهرامی احمدی در حقوق خصوصی و اسلامی است. نظریه سوء استفاده از حق، نظریه ای عام الشمول است و نقش مهمی در حل معضلات حقوقی دارد و می تواند راه حلهای بسیاری از مسائل پیچیده اجتماعی را به حق و عدالت نزدیک کند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حمید ب‍ه‍رامی‌ اح‍م‍دی

محل نشر

تهران

ناشر

اطلاعات‌

تاریخ نشر

1377

تعداد صفحه

376

فیپا

ب‍ه‍رامی‌ اح‍م‍دی، ح‍مید، س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‌: م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طبیقی‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و دیگ‍ر ن‍ظام‍ه‍ای ‌ح‍ق‍وقی، ت‍ه‍ران، اطلاع‍ات‌، ۱۳۷۷، ۳۷۶ صفحه.