رش‍د ج‍م‍عیت‌، ت‍ن‍ظیم‌ خ‍ان‍واده‌ و س‍ق‍ط ج‍نین‌

85,000 تومان

فقط 1 عدد در انبار موجود است

book-preview

 

آرا و م‍ب‍انی‌ ف‍ق‍هی‌ – ح‍ق‍وقی
مسئله کنترل جمعیت، در هر دو حوزه جمعیت شناسی و پزشکی، پرسش های زیادی را فراروی پژوهش گران در عرصه فقه پژوهی قرار داده است. از آن جا که این گونه پرسش ها در حوزه فقه پژوهی، در زمره مسائل نو پیدای فقه و مسائل مستحدثه، قرار می گیرند، موضوع شناسی دقیق آن ها با بهره گیری از دانش جمعیت شناسی و پزشکی امری ضروری است، زیرا این گونه مسائل یا در فقه سلیقه نداشته، یا بدین صورت که اکنون هست مطرح نبوده اند. با توجه به این مطلب، می توان مهم ترین پرسش هایی را که پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن هاست در دو بخش کلی خلاصه کرد: پرسش های مربوط به، حل مسئله رشد جمعیت و کنترل آن و پرسش های مربوط به شیوه های پیش گیری از بارداری.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ح‍م‍د ه‍ادی طل‍ع‍تی

محل نشر

قم

ناشر

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

391

فیپا

طل‍ع‍تی، م‍ح‍م‍د ه‍ادی، رش‍د ج‍م‍عیت‌، ت‍ن‍ظیم‌ خ‍ان‍واده‌ و س‍ق‍ط ج‍نین‌: آرا و م‍ب‍انی‌ ف‍ق‍هی‌ – ح‍ق‍وقی، ق‍م، ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌، ۱۳۸۳، ۳۹۱ صفحه.