دین و خود فرمانروایی انسان

110,000 تومان

آیا خودفرمانروایی بزرگ ترین حق و بزرگ ترین ارزش برای انسان است؟ آیا دین با خودفرمانروایی انسان ناسازگار است؟ در دین، بالاترین ارزش، ایمان است و ایمان، تنها در پرتو خودفرمانروایی انسان حاصل می شود. اراده آزاد و اختیار در ذات ایمان نهفته است و بدون آن ایمانی محقق نمی شود تا در پی آن، امید به نجات و رستگاری به وجود آید. خودفرمانروایی در همه حقوق بنیادین از قبیل حق حیات، حق انتخاب دین و عقیده، حق آزادی بیان، حق انتخاب شغل و مسکن، حق دخالت در سرنوشت خود و جامعه، حق برخورداری از امکانات موجود در اجتماع و همه حقوق دیگر سریان و جریان دارد. این حق روح و مادر همه حقوق انسان است. به رسمیت شناختن خودفرمانروایی انسان مساوی با به رسمیت شناختن انسانیت او است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عبدالرحیم سلیمانی

محل نشر

قم

ناشر

انتشارات دانشگاه مفید

تاریخ نشر

1400 شمسی

تعداد صفحه

442

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

سلیمانی، عبدالرحیم، دین و خود فرمانروایی انسان، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1400، 442 صفحه.

شابک

9786226069151