در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر

500,000 تومان

book-preview

 

در هوای حق و عدالت فراخوانی برای سیر و سیاحت است. فراخوان را روی با جوانان فرهیخته و دانش پژوهی است که بلوغ معنوی خویش را با عشق حق و عدالت آغاز کرده اند. این کتاب نه فلسفه است و نه حقوق و نه فلسفه حقوق، گشت و گذاری است در همه این عوالم، بی هیچ ادعایی در هیچ قلمرو خاص. در سرتاسر این سیر و سیاحت نگاهی گذرا نیز به عالم اسلام داشته و به گوشه هایی از آرای متفکران خود پرداخته ایم. توجه و تمرکز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بیشتر بر مفهوم آزادی بود. در قرن نوزدهم نقطه تأکید از آزادی به برابری انتقال یافت و سرانجام در قرن بیستم مفهوم عدالت بود که در محور اصلی این مباحثات قرار داشت و عدالت همان معشوقه ازلی است که بشر او را در کسوت حقوق طبیعی و در منطقه ای ورای مشتهیات و تمایلات برخاسته از مصلحت های جاری طلب می کند. آدمیان تا زیسته اند به عشق عدالت زیسته اند و مادام که در این سراچه خاکی به زندگی ادامه دهند به عشق عدالت خواهند زیست.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد علی موحد

محل نشر

تهران

ناشر

کارنامه

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

655

فیپا

موحد، محمد علی، درهوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، انتشارات کارنامه، سال 1381، 655 صفحه.