درسنامه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی

24,000 تومان

این کتاب پژوهشی تحلیلی در امکان نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است در دو بخش و مباحث فرعی فراوان.
در بخش اول ضمن تعریف گزاره، معیارهای اعتبار تئوریها از منظرهای مختلف تحلیل شده و ویژگی مشترک نظریه های علوم اجتماعی و تفاوت آن با علوم طبیعی در نسبت با موضوع و خاستگاه اقتصاد اسلامی بررسی شده است. بخش دوم به مباحث روش شناختی اختصاص دارد و در آن روشهای نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی تبیین شده است. در این میان نظریه اثبات گرایی، ابطال پذیری و روش شناسی فریدمن نقد و ارزیابی شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسن آقا نظری

محل نشر

قم

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

253

فیپا

آقا نظری، حسن، درسنامه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391، 253 صفحه.

شابک

9786005486704