حسبه یک نهاد حکومتی

30,000 تومان

در این کتاب، ضمن ارائه تعریفی از امر به معروف و نهی از منكر و مصادیق مهم آنها، اهمیت و جایگاه آن در اسلام بیان شده و فلسفه امر و نهی در اصلاح امور اجتماعی بررسی گردیده است. سیف الله صرامی، منكرات را بسط داده و انواع منكرات اخلاقی، اعتقادی، اقتصادی، عبادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، سیاسی، خانوادگی و بهداشتی را برشمرده است. وی عوامل موفقیت در اجرای امر به معروف و نهی از منكر و شرایط آن را بیان كرده و مراتب و راههای صحیح امر و نهی زبانی و عملی را بررسی نموده است.
نویسنده معتقد است از منظر روایات معصومین (ع) اگر امر به معروف و نهی از منكر به درستی در جامعه‏ ای اجرا شود، آن جامعه رستگار می‏ شود و خیر و نیكی در آن جامعه گسترش یافته و گناهكاران اصلاح شده و مؤمنان تقویت می‏ گردند و در صورتیكه در جامعه‏ ای امر به معروف و نهی از منكر ترک شود، ایمان افراد آن جامعه سست شده و القائات شیطانی گسترش یافته و جهل و نادانی به سراغ مردم می‏ آید و حق نابود شده و بركات خداوند از آن جامعه سلب می‏ گردد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سیف الله صرامی

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه بوستان کتاب

تاریخ نشر

1377

تعداد صفحه

174

فیپا

صرامی، سیف الله، حسبه یک نهاد حکومتی، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1377، 174 صفحه.