ج‍رایم‌ ع‍لیه‌ ام‍وال‌ و م‍ال‍کیت‌ ک‍لاه‍ب‍رداری‌، خیان‍ت‌ در ام‍ان‍ت‌، س‍رق‍ت‌ و ص‍دورچ‍ک‌ پ‍رداخ‍ت‌ ن‍ش‍دنی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طبیقی‌)

70,000 تومان

book-preview

 

موضوع بحث در این کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت، که درصد قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهند، می باشد. اهمّ این جرایم عبارتند از: کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی که طی چهار فصل به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب مطروحه در این کتاب با دیدگاهی تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. این تطبیق هم از جهت مقایسه حقوق ایران با حقوق مغرب زمین، مخصوصا انگلستان و هم از جهت مقایسه مکاتب گوناگون فقه اسلامی با یکدیگر صورت گرفته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسین میرم‍ح‍م‍د ص‍ادقی‌

محل نشر

تهران

ناشر

میزان‌

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

448

فیپا

میرم‍ح‍م‍د ص‍ادقی‌، ح‍سین، ج‍رایم‌ ع‍لیه‌ ام‍وال‌ و م‍ال‍کیت‌ ک‍لاه‍ب‍رداری‌، خیان‍ت‌ در ام‍ان‍ت‌، س‍رق‍ت‌ و ص‍دورچ‍ک‌ پ‍رداخ‍ت‌ ن‍ش‍دنی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طبیقی‌)، ت‍ه‍ران، میزان‌، ۱۳۸۳، ۴۴۸ صفحه.