جهاد در اسلام

46,000 تومان

فقها دربارۀ جهاد در اسلام آراء متفاوتی دارند که در کتاب‌های فقهی آمده است. برخی جهاد را مشروط به اذن یا امر امام معصوم دانسته‌اند، به‌ نظر این گروه جهاد در عصر غیبت تعطیل است. گروهی حملۀ نظامی به غیرمسلمانان را برای تحمیل دین به آنان جایز دانسته‌اند. برخی جهاد ابتدایی را حداقل سالی یک‌بار واجب شمرده‌اند و گروهی گفته‌اند اگر تعداد دشمنان دوبرابر نیروهای اسلام باشد جنگ با آنان واجب است و اگر شمارشان بیشتر باشد جنگ با آنان واجب نیست. نظر برخی از فقها بر این است که اسیرانی که قبل از پایان جنگ دستگیر می‌شوند باید کشته شوند.
نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی در کتاب جهاد در اسلام با استناد به قرآن و سیرۀ پیامبر(ص) در مقام اثبات این نظر است که در اسلام حملۀ نظامی ابتدایی به غیرمسلمانان بی‌آزار مجاز نیست، بلکه خوش‌رفتاری با آنان تشویق شده است و جهاد برای دفع شرّ دشمن مهاجم تشریع شده است، نه برای تحمیل دین بر کفار. همچنین نویسنده بر این نظر است که جهاد مشروط به اذن یا امر امام معصوم نیست، و وجوب جهاد ادواری نیست، بلکه هر وقت دشمن حمله کند جهاد واجب است و وجوب جهاد نسبتی با تعداد نیروهای دشمن ندارد و جهاد در عصر غیبت تعطیل نیست و نیز قتل‌عام اسیرانی که قبل از پایان جنگ دستگیر می‌شوند جایز نیست.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی

محل نشر

تهران

ناشر

نی

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

326

فیپا

صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، جهاد در اسلام، تهران، نی، ۱۳۹۴، ۳۲۶ صفحه.