ت‍طبیق‌ در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ع‍م‍ومی‌ اس‍لام

50,000 تومان

book-preview

 

از آغاز پیدایش انسان، لغزش، و به دنبال آن، مجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان نخستین لغزش را، از نخستین انسان، یعنی آدم برای ما چنین بازگو می کند: خداوند آدم و همسر او را فرمود: در بهشت بیارامید، و از میوه ها و نعمت های فراوان آن هرچه خواهید بهره مند شوید، و آنگاه به درختی اشاره فرمود، و به آنان گوشزد کرد که: مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهیدشد. شیطان آن دو را بفریفت و به لغزش و نافرمانی واداشت، و از آن جا یعنی از میان آن همه نعمت ها و آرامش که در آن بسر می بردند بیرون کرد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ع‍لیرض‍ا فیض

محل نشر

تهران

ناشر

امیرکبیر

تاریخ نشر

1369

تعداد صفحه

295

فیپا

فیض، ع‍لیرض‍ا، ت‍طبیق‌ در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ع‍م‍ومی‌ اس‍لام، ت‍ه‍ران‌، امیرک‍بیر، ۱۳۶۹، ۲۹۵ صفحه.