ب‍ررسی‌ ن‍ظریه‌ ت‍ق‍ل‍ب‌ و حیل‌ ش‍رعی‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌

30,000 تومان

book-preview

 

در فاصله سال های انقلاب مشروطه تا مراحل پایانی جنگ اول جهانی، کرمانشاه به دلایلی چند، از جمله به دلیل موقعیت جغرافیایی و ترکیب جمعیتی، عرصه بروز و شکل گیری برخی از مهمترین تحولات تاریخ معاصر ایران بوده است. از شورش های ضد مشروطه سالارالدوله گرفته تا تشکیل دولت موقت نظام السلطنه و تبدیل آن حدود به میدان کارزار سپاهیان روس و انگلیس و عثمانی. خاطرات علی اکبر خان سردار مقتدر، یکی از رؤسای سرشناس ایل سنجابی از این دوره نه فقط شرحی است بر این رخدادهای مملکتی، بلکه نظر به توجه خاص او به وضعیت ایلی و عشایر این خطه، مبین تاثیر تعیین کننده این زمینه بر رخدادهای مزبور نیز می باشد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ص‍دیق‍ه‌ اب‍ل‍ق ‌دار

محل نشر

تهران

ناشر

امید م‍ج‍د

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

188

فیپا

اب‍ل‍ق ‌دار، ص‍دیق‍ه‌، ب‍ررسی‌ ن‍ظریه‌ ت‍ق‍ل‍ب‌ و حیل‌ ش‍رعی‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌، ت‍ه‍ران، امید م‍ج‍د، ۱۳۸۶، ۱۸۸ صفحه.